Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

 

Strona główna
W górę

srr@vp.pl

02-362 WARSZAWA

IBL.ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3 pok. 03

telefony :

SEKRETARIAT:

668640274

503076119

 

e-mail:

srr@vp.pl

PRACOWNIA:

608800577

BIULETYN

503076119

 

 

 

 

 

 

 

WALNE  ZEBRANIE WYBORCZE STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW RADIESTEZJI

 

 

      Zgodnie z § 25 Statutu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji, oraz Uchwałą Walnego Zebrania  nr 4 z dnia 28.04.2018r. w sprawie zamknięcia części wyborczej Walnego Zebrania i przełożeniu wyborów do władz  Stowarzyszenia na dzień 26.06.2018r. zapraszam  serdecznie członków naszego Stowarzyszenia na Walne Wyborcze Zebranie Członków SSR, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1820r. nr 3 w Warszawie.

      Zgodnie z § 26 pkt 1 i 2 Statutu w przypadku braku quorum w pierwszyn terminie, ustala się drugi termin Zebrania na godz. 18.30. W drugim terminie wszystkie ustalenia i wyniki głosowania , bez względu na frekwencję są prawomocne, a ustalenia obowiązują także mieobecnych członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków SRR:

  1. Wybór prowadzącego i sekretarza Walnego Zebrania

  2. Przegłosowanie porządku obrad

  3. Przegłosowanie zmian w Statucie SRR

  4. Dyakusja i inne sprawy

  5. Wybór władz Stowarzyszenia: a) członków Zarządu,b) członków Komisji Rewizyjnej, c) członków Sądu Koleżeńskiego

  6. Podsumowanie obrad

  7. Zakończenie Walnego Zebrania

                       Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji

                       Stanisław Polak

 

 

SPOTKANIA Z RADIESTEZJĄ

 

SPOTKANIA Z RADIESTEZJĄ PRZY GRILLU U LESZKA GILAKA

 

Termin: 5 maj  2018 godzina 17:00

Miejsce:

u Leszka Gilaka na działce przy ul. Włóki 60. Warszawa

link mapy google;

Wszystkich zapraszamy członków i sympatyków

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji

 

 

 

Kursy

     

KURS RADIESTEZJI I BIOENERGOTERAPII !

W styczniu rozpoczną się kursy zasadnicze (kwalifikacyjne) z radiestezji oraz bioenergoterapii. Warunkiem przyjęcia na kurs jest zaświadczenie o przeszkoleniu  podstawowym z tej problematyki. Kurs zasadniczy dla kandydatów z radiestezji rozpocznie się 13 stycznia 2018 roku, a kurs dla kandydatów z bioenergoterapii rozpocznie się 20 stycznia 2018 roku. Zajęcia odbywać się będą w budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3. Zapisy - do dnia 10 stycznia 2018 roku.

    Zapisy i informacje pod nr telefonu  668 640 274.

 

 

 

 

Ruszył nowy program szkolenia w Studium Radiestezji SRR

 

      Założenia programowe są takie by dać podstawę teoretyczną i praktyczną do uzyskania kwalifikacji zgodnych ze standardami zawodowymi w zawodach radiesteta oraz bioenergoterapeuta określonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Kurs zasadniczy przebiegać będzie dwutorowo. Kurs BIOENERGOTERAPII przygotowuje do egzaminu czeladniczego w zawodzie bioenergoterapeuta oraz równolegle z nim kurs RADIESTEZJI ZAWODOWEJ przygotowujący do egzamin czeladniczego w zawodzie radiesteta.

      Dla wszystkich, którzy w ostatnich latach ukończyli szkolenia w naszym Studium mamy do zaoferowania PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ. Tak się składa że do naszego Stowarzyszenia zgłaszane jest stale zapotrzebowanie na wykonywanie ekspertyz. Ekspertyzy wykonują najbardziej doświadczeni członkowie Naszego Stowarzyszenia. Jest to doskonała okazja by nie mający praktyki członkowie w ramach tzw. PRAKTYKI ZAWODOWEJ mogli doskonalić i poszerzać swoje praktyczne umiejętności pod nadzorem mistrzów i rzeczoznawców radiestezji.

Praktyka zawodowa obejmie: ekspertyzy mieszkań, tyczenie studni, kontrolę zainstalowanych ekranów, konsultacje przed budową domu, zabezpieczanie budynku kamieniami. Łączny czas zajęć praktycznych 25 godz.

      Wszystkich chętnych zapraszamy. Zgłoszenia proszę kierować do kol. Jakuba Zemły.

Koszt udziału w PRAKTYKACH ZAWODOWYCH wynosi 500 zł

 

 

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji!

          W związku z rozpoczęciem się nowego roku kalendarzowego, uprzejmie proszę o wpłacenie składek na rzecz stowarzyszenia za rok 2016. Składka wynosi 120,- zł.

Poniżej podaję numer rachunku bankowego stowarzyszenia, na który należy wpłacić pieniądze.

       Zachęcam również do wpłacania na niżej wymieniony rachunek bankowy kwot darowizn, zwłaszcza tych, które dotyczą zleconych przez stowarzyszenie prac radiestezyjnych.

      Przypominam darowizna na rzecz stowarzyszenia od zleconej pracy wynosi 15% od wynagrodzenia za wykonaną usługę. Darowizny nie nalicza się od zwrotu kosztów dojazdu oraz zainstalowanego urządzenia radiestezyjnego.

Wynagrodzenie za świadczone usługi zlecone przez stowarzyszenie kalkulowane jest w oparciu o cennik stowarzyszenia.

 

BENEFICJENT:                        STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

      RADIESTEZJI

     ul. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R 3M/3

     02-362 WARSZAWA

Bank;                                          Millennium Bank

Rachunek bankowy:              PL20 1160 2202 0000 0000 3617 0483

Informuję, że wszystkie wpłaty dokonane na rzecz stowarzyszenia pomogą mu pokryć jego koszty funkcjonowania oraz przyczynią się do doskonalenia umiejętności radiestezyjnych jego członków.

                                                                      

Z poważaniem:

 

                                                                       Marzenna Szeptycka

                                                                       Skarbnik Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Wyborcze Zebranie SRR 26.06.2018 godz. 18.00

 

 

Jubileusz XXV SRR

 

 

W kręgu Geobiologii

 biuletyn SRR

Zamówienia w  redakcji Biuletynu

503076119

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do iresti@wp.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web. Materiały na tej witrynie są chronione prawami autorskimi. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.
Ostatnia modyfikacja: 05 czerwca 2018